fbpx

Els cicles formatius de grau mitjà són aquells que proporcionen la informació necessària per a adquirir les competències professionals necessàries i pròpies de cada sector. Per a poder accedir a aquests, cal complir prèviament amb una sèrie de requisits:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)
  • Tenir el títol de tècnic/a o tècnic/a auxiliar
  • Haver superat el CAM (curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà)
  • Tenir estudis equivalents a efectes acadèmics
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts els 40 anys
  • Tenir un títol per a accedir a un cicle formatiu de grau superior

En el cas de la preinscripció als cicles de Grau Mitjà, es dividirà en dos processos amb dates d’inscripció diferents; un per a l’alumnat de continuïtat d’escolarització, i un procés per a la resta d’alumnat. Si vols saber a quin grup pertanys, fes clic aquí!

Com realitzar la preinscripció als cicles de grau mitjà

Les preinscripcions es realitzen des de la pàgina web del Departament d’Educació; des d’on podries tramitar la sol·licitud fins al 26 d’abril en cas de pertànyer al primer grup.

1.Prepara la documentació necessària per a acreditar la identitat de l’alumne:

  • Eina d’identificació digital (DNI electrònic, Sistema [email protected], T-CAT o idCAT mòbil)
  • Codi identificador de l’alumne (RALC). Aquesta informació us la proporcionarà el centre d’origen. (No disposo de RALC).
  • Nota mitjana de l’etapa anterior. Aquesta informació la proporcionarà el vostre centre d’origen. En cas de no saber-la, haureu de posar qualsevol numero i el sistema el modificarà automàticament.

2.Donar d’alta a l’alumne si és major d’edat o al tutor legal si és menor d’edat mitjançant IDCAT MOBIL. Aquesta aplicació facilitarà una contrasenya per a poder signar i tramitar la sol·licitud.

Finalment, recorda que les preinscripcions es poden realitzar en format electrònic o mitjançant un suport informàtic.


× ¿Te ayudamos?