Monlau Centre d’Estudis amb domicili al Carrer Monlau, 6 08027 amb CIF A08728693 posa a disposició al seu lloc web www.monlau.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web Monlau Centre d’Estudis per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web www.monlau.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació. L’accés al lloc web de Monlau Centre d’Estudis implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

PRIMERA. – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.– La utilització del lloc web de Monlau Centre d’Estudis no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en www.monlau.comon caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Monlau Centre d’Estudis prohibeix els següents:

1.1.1.– Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Monlau Centre d’Estudis o a tercers.

1.1.2.– Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2.– Monlau Centre d’Estudis podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

 

SEGONA. – CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.– Monlau Centre d’Estudis utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Monlau Centre d’Estudis únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.– Monlau Centre d’Estudis es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

 

TERCERA. – DRETS D’AUTOR I MARCA.

Monlau Centre d’Estudis és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca Monlau que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Monlau Centre d’Estudis. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Monlau Centre d’Estudis els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web, es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Monlau Centre d’Estudis

 

QUARTA. – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de la ciutat de Barcelona, renunciant l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

CINQUENA.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Monlau Centre d’Estudis podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Monlau Centre d’Estudis.

× ¿Te ayudamos?