Preinscripció i matrícula 2020/21

Aquí trobareu les instruccions i el calendari dels processos de preinscripció i matrícula de l’Educació Secundària i el Batxillerat per al curs 2020-2021.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Calendari de tràmits
Presentació de sol·licituds en suport informàtic del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia del 19 al 22 de maig
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 29 de maig
Presentació de reclamacions del 2 al 5 de juny
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 9 de juny
Llista ordenada definitiva 11 de juny
Oferta final de places escolars 6 de juliol
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera 7 de juliol
Matrícula del 13 al 17 de juliol

ALERTA: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Instruccions per la preinscripció online

1.- Donar-se d’alta al portal de l’alumne de Monlau: https://monlau.crm.es/portal. A la columna dreta trobareu el manual d’ús del portal de l’alumne, amb els passos a seguir.

2.- Adjuntar tota la documentació requerida per fer la preinscripció al portal de l’alumne de Monlau, la qual recordem a continuació:

 • DNI de l’alumne/a
 • Targeta sanitària de l’alumne
 • DNI del pare/mare/tutor o ambos
 • Libre de família
 • Cartilla de vacunació de l’alumne

3.- Visita la pàgina web del Departament d’Educació i fes clic a Sol·licitud amb suport informàtic a la secció “Per internet”. Fer la preinscripció seguint les instruccions. En cas de voler modificar la preinscripció també ho podreu fer a través del mateix enllaç però escollint Modificació de la sol·licitud amb suport informàtic.

4.- Omplir el formulari de preinscripció proporcionat per Dept. D’Educació. Recordeu que per realitzar aquest pas haureu de disposar del número RALC o IDALU que us facilitarà el vostre centre d’origen. A més a més, és en aquest moment on també haureu d’especificar totes les opcions de centres. Sempre us recomanem que poseu més d’una opció.

Un cop haguem revisat tota la documentació i validat la preinscripció us farem arribar un correu electrònic confirmant la vostra preinscripció a Monlau.

Atenció al públic (telemàtica, telèfon i presencial)

Per tal d’acompanyar-vos en el procés obrim dos canals de comunicació amb el centre:

 • Correu electrònic: secretaria@monlau.com – resposta en 24h en dies laborables.
 • Telèfon: del 13 al 22 de maig de 8 a 18 hores al número 933 408 204

Atenció presencial amb cita prèvia: 19 al 22 de maig de 10 a 14hores a Monlau Sagrera i el divendres 22 de maig de 16 a 18hores (Monlau 6, 08027 Barcelona). Aquesta opció és només per aquells casos que no haguem pogut fer-ho de manera telemàtica o per telèfon. Cal concertar cita prèvia per telèfon o correu electrònic de manera obligatòria.

Consulta de llistes i resultats

Batxillerat

Calendari de tràmits

 

Oferta inicial de places escolars 21 de maig
Preinscripció – Presentació de sol·licituds del 27 de maig al 3 de juny
Presentació de documentació fins al 4 de juny
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 15 de juny
Presentació de reclamacions del 16 al 18 de juny
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 22 de juny
Llista ordenada definitiva 26 de juny
Oferta final de places escolars 7 de juliol
Llista d’alumnes admesos i llista d’esper 7 de juliol
Matrícula d’alumnes preinscrits amb plaça assignada del 8 al 14 de juliol
Matrículs d’alumnes pendents de l’avaluació de setembre del 7 al 10 de setembre

ALERTA: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Instruccions per la preinscripció online

La preinscripció es realitzarà a través de la pàgina web del departament d’educació, on a partir del 27 de maig podreu accedir a la SOL·LICITUD ELECTRÒNICA del tràmit de preinscripció. En aquest cas, amb l’enviament del formulari no s’ha de presentar CAP documentació al centre escollit en primera opció. En aquest cas el tràmit té dos passos:

 • Donar d’alta a l’alumne si és major de 18 d’anys o bé al pare, mare o tutor/a si és menor a l’IDCAT MOBIL: https://idcatmobil.seu.cat/loginSenseCertificat. Aquesta aplicació li facilitarà una contrasenya per tal de signar la preinscripció.
 • Anar a la web del departament d’Educació – preinscripció i realitzar el tràmit (informació disponible a partir del 27 de maig). En aquest moment, és imprescindible tenir IDALU o número RALC de l’alumne. Aquesta informació li proporcionarà el seu centre d’origen.

Pels alumnes que han estudiat l’ESO fora de Catalunya o que no estan escolaritzats des del curs 2016-17 a Catalunya heu d’escollir la SOL·LICITUD INFORMÀTICA (informació disponible a partir del 27 de maig) un cop completada haureu d’enviar la sol·licitud amb tota la informació acreditativa (consultar aquí: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/) al correu info@monlau.com.

Atenció al públic (telemàtica, telèfon i presencial)
 • Correu electrònic: info@monlau.com – resposta en 24h en dies laborables.
 • Telèfon: del 27 de maig al 2 de juny de 8 a 18 hores al número 933 408 204
 • Atenció presencial amb cita prèvia: des del Departament d’Educació no està prevista l’atenció presencial per la preinscripció al Batxillerat. Alerta: això pot canviar segons l’evolució de la pandèmia.
Consulta de llistes i resultats

Properament.