fbpx

Preinscripció i matrícula 2021/22

Aquí trobareu les instruccions i el calendari dels processos de preinscripció i matrícula de l’Educació Secundària i el Batxillerat per al curs 2021-2022.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Calendari de tràmits
PREINSCRIPCIÓ: Presentació de sol·licituds en suport informàtic del 17 al 24 de març
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 19 d’abril
Presentació de reclamacions del 20 al 26 d’abril

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

30 d’abril
Llista ordenada definitiva després de resoldre els empats en puntuació 7 de maig
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera 7 de juny
MATRÍCULA dels alumnes de 1er d’ESO del 14 al 18 de juny
MATRÍCULA dels alumnes de 2on, 3er i 4rt d’ESO del 28 de juny al 2 de juliol
Passes prèvies a la preinscripció online
 1. Tenir una certificació digital. Recomanem que et facis idCAT Mòbil (seu.cat)
 2. Demanar el NUMERO RALC o IDALU a la teva escola d’origen.

El dia de la preinscripció rebràs un correu electrònic des de Monlau amb l’enllaç per tal de fer la sol·licitud. La pots fer des de casa i quan la tinguis completada et recomanem que ens enviïs el resguard a [email protected] per tal de que puguem revisar que tot sigui correcte.

Com fer la preinscripció online

Puntuació i criteris d'assignació de plaça

ADSCRIPCIÓ

Tots els i les alumnes que provinguin de centre adscrit tenen garantida la plaça a Monlau. Les escoles adscrites actuals són: Col·legi Verns i l’Escola Laia.

CRITERIS GENERALS

 1. Germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu o bé el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi: 40 punts
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o el lloc de treball del pare o mare (cal tenir en compte que aquestes puntuacions no se sumen entre si):
  1. Domicili habitual en la zona educativa: 30 punts
  2. Lloc de feina del pare o mare en la zona educativa: 20 punts
  3. Domicili habitual fora de la zona educativa, però en el mateix districte que l’escola: 15 punts
  4. Domicili habitual fora de la zona educativa, però a la ciutat de Barcelona: 10 punts
 1. Renda garantida de ciutadania: 10 punts
 2. Algun membre de la família té una discapacitat (33% o més): 10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 1. Família monoparental o nombrosa: 15 punts
Documentació per fer la preinscripció

Si fas la preinscripció a través de suport electrònic NO cal que aportis documentació.

En els següents casos, SÍ serà necessari presentar la documentació per acreditar cada supòsit:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual de l’escola, quan l’adreça que et surt per defecte al fer la preinscripció no és el teu domicili habitual, caldrà presentar el volant del padró.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball caldrà aportar un contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.
 • Per justificar la renda garantida caldrà aportar la resolució del Departament d’Afers Socials.
 • Si la discapacitat d’algun membre de la família és tramitada per una altra comunitat autònoma, caldrà aportar la resolució.
 • Si el carnet de família nombrosa o monoparental és acreditada per una altra comunitat autònoma, caldrà que presentis el carnet en vigor.

Tota aquesta informació s’haurà d’enviar al correu electrònic [email protected] abans del 26 de març de 2021.

Batxillerat

Calendari de tràmits
PREINSCRIPCIÓ: Presentació de sol·licituds en suport informàtic de l’11 al 17 de maig
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 8 de juny
Presentació de reclamacions del 10 al 15 de juny
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 18 de juny
Llista ordenada definitiva després de resoldre els empats en puntuació 23 de juny
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera 9 de juliol
MATRÍCULA del 12 al 16 de juliol
Passes prèvies a la preinscripció online
 1. Tenir una certificació digital. Recomanem que et facis idCAT Mòbil (seu.cat)
 2. Demanar el NUMERO RALC o IDALU a la teva escola d’origen.

El dia de la preinscripció rebràs un correu electrònic des de Monlau amb l’enllaç per tal de fer la sol·licitud. La pots fer des de casa i quan la tinguis completada et recomanem que ens enviïs el resguard a [email protected] per tal de que puguem revisar que tot sigui correcte.

Com fer la preinscripció online

Puntuació i criteris d'assignació de plaça

ADSCRIPCIÓ

Tots els i les alumnes que estan estudiant l’ESO a Monlau tenen assegurada la seva plaça, en cas que vulguin seguir els seus estudis a Batxillerat. Això suposa que de les 70 places inicials l’oferta es quedarà reduïda segons les preferències de l’alumnat de Monlau.  Finalment, a partir del 7 de maig, s’oferiran la resta.

CRITERIS GENERALS

 1. Germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu o bé el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi: 40 punts
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o el lloc de treball del pare o mare (cal tenir en compte que aquestes puntuacions no se sumen entre si):
  1. Domicili habitual en la zona educativa: 30 punts
  2. Lloc de feina del pare o mare en la zona educativa: 20 punts
  3. Domicili habitual fora de la zona educativa, però en el mateix districte que l’escola: 15 punts
  4. Domicili habitual fora de la zona educativa, però a la ciutat de Barcelona: 10 punts
 1. Renda garantida de ciutadania: 10 punts
 2. Algun membre de la família té una discapacitat (33% o més): 10 punts
 3. Expedient acadèmic. Se suma la qualificació mitjana de la ESO. La nota s’actualitzarà de manera automàtica, un cop finalitzada l’etapa. NO CAL APORTAR CAP CERTIFICAT

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 1. Família monoparental o nombrosa: 15 punts
Documentació per fer la preinscripció

Si fas la preinscripció a través de suport electrònic NO cal que aportis documentació.

En els següents casos, SÍ serà necessari presentar la documentació per acreditar cada supòsit:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual de l’escola, quan l’adreça que et surt per defecte al fer la preinscripció no és el teu domicili habitual, caldrà presentar el volant del padró.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball caldrà aportar un contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.
 • Per justificar la renda garantida caldrà aportar la resolució del Departament d’Afers Socials.
 • Si la discapacitat d’algun membre de la família és tramitada per una altra comunitat autònoma, caldrà aportar la resolució.
 • Si el carnet de família nombrosa o monoparental és acreditada per una altra comunitat autònoma, caldrà que presentis el carnet en vigor.
 • Per acreditar l’expedient acadèmica només si es tracta d’alumnes que varen finalitzar la ESO abans del 2017-18, si es tracta d’estudis cursat a l’estranger (homologació + certificat de nota mitjana) o bé cursats fora de Catalunya.

Tota aquesta informació s’haurà d’enviar al correu electrònic [email protected] abans del 18 de maig de 2021.

Tens dubtes?

Emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible per resoldre tots els teus dubtes i enviarte tota la informació que necessites.

  Contacta amb nosaltres!

  Monlau Centre d’Estudis
  ESO i Batxillerat

  Carrer de Monlau 6
  08027 Barcelona

  Telèfon: 933 408 204

  Email: [email protected]

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  × T'ajudem?