fbpx

Les tendències en el món educatiu ens empenyen a adoptar noves maneres de fer i d’avaluar. Una de les metodologies que implementem actualment a les aules de l’escola Monlau és el treball per projectes.

Avui en dia és un gran repte que els alumnes s’impliquin i es motivin per treballar a l’escola.

El treball per projectes ajuda als alumnes a millorar en el desenvolupament de les seves capacitats socials, emocionals i tècniques, els motiva a descobrir i, el més important, afavoreix un aprenentatge significatiu, per això treballar per projectes aporta molts avantatges.

Intervenen sis fases:

  1. Plantejament de la situació mitjançant un element que motiva a l’acció i a la comprensió de la situació. Ens plantegem un repte que hem d’aconseguir amb èxit.
  2. Revisió de què en sabem i que més necessitem saber per tal de poder planificar i organitzar les accions que haurem de fer.
  3. Investigació: aquesta és la fase on trobarem la informació, de descoberta, d’experimentació, de connexions, de relacions i de construcció de sentits.
  4. Síntesi de tot el que s’ha anat descobrint i aprenent.
  5. Transferència dels aprenentatges a la vida real.
  6. Solució del repte plantejat i, per tant, creació d’un resultat final.

Amb el guiatge del docent i el treball cooperatiu amb els companys i les companyes, cada nen i cada nena aprèn descobrint i participa activament en els processos cognitius de cada fase del projecte.

Fent així que l’educació adquireixi un coneixement flexible, pràctic i de fàcil acomodament a qualsevol repte que se’ls presenti.

El treball per projectes potencia que els alumnes desenvolupin habilitats/destreses/ capacitats/actituds que els seran molt útils per adaptar-se el dia de demà en la societat i els permetrà ser persones capaces de donar respostes als reptes que se’ls plantegin.


× T'ajudem?