fbpx

A Monlau som conscients de la rellevància que suposa obtenir una certificació oficial en una llengua estrangera. Això va fer que, fa uns anys, ens convertíssim en seu examinadora de les diferents acreditacions que ens ofereix la Universitat de Cambridge per donar l’oportunitat al nostre alumnat de demostrar les seves competències lingüístiques en llengua anglesa.

Les proves de Cambridge són la principal escala mundial de certificats per estudiants d’anglès, realitzades per quasi dos milions de persones de cent trenta països. Els exàmens de Cambridge estan lligats al Marc Comú Europeu de Referència per les llengües i són considerats una evidència sòlida i fiable de la competència lingüística a l’idioma, ja que són reconeguts a escala mundial i acceptats per universitats, empreses i governs arreu del món, sense mencionar que l’acreditació d’un B2 en una llengua estrangera s’ha tornat un requeriment fonamental per l’obtenció de qualsevol títol universitari en qualsevol país europeu.

A Monlau analitzem les diferents destreses a l’idioma de tot el nostre alumnat, i una vegada determinat el nivell al qual poden optar, els oferim la possibilitat d’assistir a classes de preparació per les diferents acreditacions durant el termini de sis setmanes.

Avui dia, la nostra experiència és més que gratificant, ja que a la darrera convocatòria tant del First Certificate (B2) com de l’Advanced (C1) tots els nostres alumnes van aconseguir superar amb èxit ambdós exàmens.

Per una altra banda, el 20 de març passat, vint-i-tres dels nostres alumnes es van examinar del First Certificate després de setmanes de dedicació. Tot i que, no coneixerem els resultats fins a l’inici del mes de juny, estem completament segurs, que el seu esforç i dedicació seran recompensats.


× T'ajudem?