fbpx

L’objectiu d’aquest article del departament d’educació física és posar en valor la importància d’aquests aprenentatges en la vida dels nostres adolescents d’avui i que formaran a la societat del futur.

L’auto-concepte o la percepció que una persona té de si mateix és un concepte que es va formant en l’adolescència i que té molta transcendència en aspectes com l’autoestima i la satisfacció personal. L’educació física està molt relacionada amb l’auto-concepte en aquesta etapa en la que molts joves comencen a prendre consciència del seu cos. Aquests joves practiquen l’activitat física per diversos motius, entre els que es troben els de demostrar les seves capacitats físiques, aconseguir acceptació social i divertir-se.

En l’educació física de secundària, els alumnes adolescents poden veure afavorits el seu creixement integral, si s’implementen programes adequats d’educació física generadors d’experiències emocionals positives (Ferrer-Caja & Weiss, 2000; Moreno-Murcia & Hernández, 2009). L’adolescència és una fase del desenvolupament de la persona en la qual l’ésser humà es fa conscient dels seus estats afectius i de l’efecte que les manifestacions d’aquests estats poden arribar a tenir. En aquesta etapa, s’inicia la definició de la capacitat per prendre en consideració les particularitats d’un mateix i d’altres, la personalitat, les preferències i la forma particular de viure emocionalment les situacions (Bisquerra, 2003). És, per tant, una etapa clau per a la intervenció educativa en el desenvolupament de les competències emocionals i les habilitats socials (López, 2008). Diversos estudis han trobat relacions significatives entre la capacitat de percebre, entendre i regular les pròpies emocions amb la capacitat de generalitzar aquestes habilitats a les emocions dels altres i per tant millorar la vida en societat.

És per això que des del Departament d’Educació Física proposem una gran varietat d’activitats que fomenten el desenvolupament de les competències emocionals: Mindfulness, ioga, expressió corporal i musical, jocs cooperatius i activitats competitives i solidaries.

Departament d’Educació Física

Toni López, Imma Pociello.


× T'ajudem?